Inschrijving

Inschrijving
Om uw kind in te schrijven dient u een inschrijfformulier in te vullen, te onderte-kenen en te retourneren naar Ctrl-V Roden. Het inschrijfformulier kunt u downloaden maar kan ook per post worden toegezonden.
Na een intakegesprek met ouder(s) en leerling wordt een leerling ingeschreven op basis van de algemene voorwaarden.

Duur van de overeenkomst
Een leerling wordt ingeschreven tot het einde van het cursusjaar. Inschrijving voor een kortere periode is mogelijk, maar altijd met een minimum van drie maanden. Na 1 februari kan men zich alleen voor de rest van het cursusjaar opgeven. Het maandtarief blijft gedurende de gehele begeleidingsperiode van 10 maanden per jaar hetzelfde.

Tarieven
Klik op de volgende link voor meer informatie over tarieven.