Pedagogisch klimaat

Wij benaderen de leerlingen positief. Door structuur en planning krijgen ze zelfvertrouwen. Leerlingen leren daardoor zelf inzien of ze de stof voldoende beheersen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. het aanleren van studievaar-digheden, het maken van een dag- en weekplanning en agendabeheer. Voor proefwerken (proefwerkweek), boekverslagen of werkstukken wordt een planning gemaakt. Wij helpen bij het maken van een scheiding tussen maak- en leerwerk en overhoren de leerstof, voordat de leerling naar huis gaat.

Sleutelwoord is daarbij vertrouwen. Alle opgegeven huiswerk moet worden overlegd en alle op school behaalde cijfers gemeld. Wanneer er persoonlijke problemen zijn, is er ruimte voor een gesprek aan de 'keukentafel'.